Category Archives: Innvandring

Sekularismen, i Norge og verden.

De fleste stater i verden utøver i dag en variant av sekularisme. I et demokratisk pluralistisk samfunn er dette strengt tatt nødvendig. Men sekularismen praktiseres på ulike måter i forskjellige land. Sekularisme er et begrep som først ble brukt av … Continue reading

Posted in Filosofi, Forskning, Innvandring, Religion, samfunn politikk, Teologi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ulike modeller for statsborgerskap. Inkluderings og segregeringspotensial i det norske samfunn.

Medias fremstilling av debatten er ofte overfladisk og tabloid. Jeg vil her prøve å gå i dybden på debatten om tilgjengeligheten rundt statsborgerskap, og drøfte hvilke potensialer ulike former for statsborgerskapslovgivning har og har hatt på inkludering/segregering i samfunnet. Statsborgerskap … Continue reading

Posted in Forskning, Innvandring, samfunn politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Kan globaliseringen endre forståelsen av medborgerskap?

Begrepet globalisering forstår jeg som et ord som setter lys på den prosessen som startet allerede første halvdel av 1900 tallet men som virkelig startet å akselerere etter den kalde krigen. Varer og tjenester samt forflyttelse av mennesker og informasjon … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , | Leave a comment