Tag Archives: British council

Ulike modeller for statsborgerskap. Inkluderings og segregeringspotensial i det norske samfunn.

Medias fremstilling av debatten er ofte overfladisk og tabloid. Jeg vil her prøve å gå i dybden på debatten om tilgjengeligheten rundt statsborgerskap, og drøfte hvilke potensialer ulike former for statsborgerskapslovgivning har og har hatt på inkludering/segregering i samfunnet. Statsborgerskap … Continue reading

Posted in Forskning, Innvandring, samfunn politikk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment